Invest

Na plochách tvorených týmto typom dlažby je zabezpečené spolupôsobenie jednotlivých prvkov, takže vytvárajú pevnú väzbu. Tieto prednosti zaisťujú mimoriadnu stabilitu spevnenej plochy proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu.
Sortiment: Zámková dlažba, Skladobná dlažba, Systémová dlažba, Veľkoplošné dlažby, Vonkajší dizajn, Dlažba s osvetlením, Ekoligická dlažba, Plotový systém, Cestné komunikácie.