MASONITE

Stránka výrobcu

V súčasnej dobe v Masonite nadväzujeme na myšlienky nášho zakladateľa, Williama H. Masona. Jeho nápady a vynálezy boli základom pre vznik mnohých prelomových stavebných materiálov.

William H. Mason, vedec, inžinier a vynálezca, urobil v roku 1924 prevratný objav. Zmenil spôsob, akým bolo používané drevo tak, aby vytvoril účinnejší stavebné materiály. Pripravil tak cestu pre nástup nových stavebných materiálov pre domácnosť a dom.