Omietky, malty, lepidlá, cement, vápno

Výrobky MAPEI, lepidlá a chemické produkty pre stavebníctvo, prinášajú do stavebných konštrukcií nielen spoľahlivú technickú funkciu, ale prispievajú aj ku kvalite života každého, kto si značku MAPEI vyberie. Zlepšujú estetický dojem stavby a ochranu životného prostredia. Výrobky MAPEI sú všade: v našich domovoch, v betónových pilieroch alebo sú použité pri rekonštrukcii historických budov, vo výstužiach, ktoré sú často skryté pred našimi zrakmi, ale napriek tomu sú neoddeliteľné od prvkov, ktoré spájajú svojou priľnavou silou.


Integrácia spoločenskej a ekologickej zodpovednosti do obchodných aktivít – to je cieľ, ktorý si ako "The Chemical Company" kladieme. Toto je náš príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju.

Strategická a organizačná implementácia udržateľnosti nám umožňuje identifikovať riziká v rannej fáze a zároveň vytvárať pre BASF nové obchodné príležitosti. Bez trvalého dialógu s množstvom našich partnerov by niečo také nebolo možné. Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich aktivít v oblasti udržateľnosti, kontaktujte nás prosím.


Spoločnosť Baumit – výrobca vysoko kvalitných, spoľahlivých a bezpečných stavebných materiálov používa ako strategický nástroj pre zvyšovanie kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti svojich produktov a služieb certifikovaný a koordinovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008.


 

V oblasti ochrany stavieb a stavebnej chémie Murexin vyvinul riešenia, ktorými sa výrazne presadil na stavebnom trhu. V roku 1995 sa zlúčil s firmou Furtenbach a o niečo neskôr prevzal tradičného výrobcu farieb v Rakúsku firmu Durlin. Rozšíril tak ponúkaný sortiment o farby a laky. Vďaka tomu Murexin ponúka komplexný sortiment stavebnej chémie. V posledných rokoch bolo vybudované nové vývojové laboratórium a nové zahraničné pobočky ako základňa pre budúci medzinárodný rozvoj.


Stránka výrobcu


Calmit polystyrény a Calmit vápno.


Celá výroba a výrobky z polystyrénu sú nepretržite pod kontrolou odborníkov. Dôkladné testy sú zárukou dodržiavania všetkých európskych predpisov a noriem. Ochrana klímy a životného prostredia patria k hlavným prioritám spoločnosti. Vďaka šetreniu prírodných zdrojov a výrobe ekologických výrobkov spoločnosť výrazne prispieva k znižovaniu produkcie emisií CO2. Dôkazom ekologickej angažovanosti je udelenie environmentálnej značky, ktorú od rakúskeho ministerstva životného prostredia získal výrobok Austrotherm XPS TOP. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a inovačným výrobkom je spoločnosť Austrotherm s.r.o. optimálne pripravená aj na požiadavky budúcich generácií.