Sadrokartóny

  • Sadrokartónové priečky
  • Samostatne zavesené podhľady

Sadrokartónové priečky Lafarge sú rovnocennou alternatívou murovaných, nenosných, vnútorných stien. Montované priečky možno veľmi rýchlo inštalovať a zároveň ušetriť náklady. Pri eventuálnej zmene využitia priestoru môžu byť priečky veľmi ľahko demontované. Montáž okrem tmelenie škár je suchým procesom. Rovný povrch stien je okamžite pripravený na maľbu resp. tapetovanie. V dutom stenovom priestore sa vedú elektrické, klimatizačné a iné inštalácie a taktiež sú vyplnené priečkovou tepelnou a zvukovou izoláciou.

Konštrukcia priečky sa skladá z UW a CW profilov zodpovedajúcej šírky. Zvislé CW profily sa stavajú v osovej vzdialenosti 600 alebo 625mm. Môžu byť z konštrukčných dôvodov umiestnené aj bližšie, napr. pri stavaní veľmi vysokých a inštalačných priečok.

Opláštenie závisí od požiadaviek jednotlivých stavieb. U štandardných systémov je to zvyčajne jedno- alebo dvojvrstvové opláštenie doskou Lafarge GKB 12,5mm. Pri požiadavke na zvýšenú požiarnu odolnosť sa používajú ohňovzdorné dosky Lafarge GKF o hrúbke 12,5mm, 15mm alebo 18mm, respektíve vodo-ohňovzdorné dosky Lafarge GKFI o hrúbke 12,5mm alebo 15mm. Viacvrstvovým opláštením dosahujeme veľmi vysokú stabilitu priečky.

Samostatne zavesené podhľady Lafarge ponúkajú flexibilné a priestorovo úsporné riešenia pre rôzne oblasti použitia s požiarnou odolnosťou až do 120 minút. Je to vhodný spôsob na zabezpečovanie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií nad samostatnými podhľadmi bez dodatočných povrchových úprav. Tieto konštrukcie sa používajú v prípadoch, kedy nosná konštrukcia stropu resp. strechy nespĺňa požiadavky z požiarno-technického hľadiska. Najčastejšie deje sa tak vtedy, keď samostatný podhľad tvorí hranicu horného požiarneho úseku miestnosti.